Beste Squasher,

Wij krijgen op dit moment een hoop vragen omtrent het corona-virus en over de maatregelen die wij bij onze club nemen om verspreiding van het virus te beperken.

Ons basisuitgangspunt is dat we de richtlijnen van het RIVM naleven. Op basis van deze uitgangspunten nemen wij maatregelen in onze clubs. Wij volgen de informatie die de overheid verstrekt op de voet en passen onze maatregelen aan waar nodig. De maatregelen hebben op dit moment met name betrekking op het beperken van verdere verspreiding van het virus en dus op extra aandacht voor een goede hygiëne.

Wat doen wij:
– Onze medewerkers maken contactpunten extra schoon, denk hierbij aan bijv. deurklinken.
– We hebben onze medewerkers opgedragen geen fysiek contact te maken met klanten.

Wat kan jij doen:
– Niet je handen afvegen aan de (glazen) wanden van de squashbaan
– Regelmatig je handen wassen.
– Niet komen squashen als je één van de volgende klachten hebt: verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts

Op dit moment blijven we open, als dit wijzigt ontvang je bericht van ons.

Graag bedanken wij je voor het begrip en de medewerking.

Met sportieve groet,

Squash Nederland